pixar

BURN-E ฉากเพิ่มเติมของ Wall-E

posted on 28 Nov 2008 18:48 by ungtaman
ได้มีโอกาสดูฉาก Special Feature DVD Wall-E
เป็นฉากแทรกเนื้อเรื่องระหว่างที่ Wall-E กับ EVE และตัวละครอื่นกำลังทำอะไรอยู่นั้น
ยังมีหุ่นช่างเชื่อม BURN-E ก็กำลังพยายามปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้สำเร็จตามเป้าหมาย
สนุกน่ารักมาก ลองดูกันนะครับ

 

credit ครับ
http://www.traileraddict.com/trailer/wall-e/dvd-bonus-burne